[tw-videojs]

Cô đã kiệt sức. Khoảng mười lăm phút sau và luôn ở trên đầu tôi, Anh ấy nói rằng mặc dù anh ấy sẽ ở lại cả ngày, nhưng đã đến lúc phải đi, vì vậy anh ấy mặc quần áo và nói với tôi rằng chúng tôi không thể làm điều đó vào thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm, nhưng tối thứ sáu anh ấy sẽ đến sớm để tận hưởng rất nhiều và sau đó anh ấy nói với tôi – Tôi sẽ đến mỗi ngày để có con ngựa giống của tôi phục vụ tôi- Điều này tất nhiên khiến tôi tự hào. Anh ta đi rồi tôi cứ suy nghĩ mà không thể tin được chuyện gì đang xảy ra với mình cho đến khi tôi lại ngủ thiếp đi khi nghĩ về bao nhiêu thứ còn lại cho đến tối thứ Sáu,