[tw-videojs]

đối với phần tinh dịch còn sót lại mà tôi đã để lại trong phòng tắm. Tôi cũng không có cơ hội nào khác để truyền đạt thêm những tín hiệu mong muốn của mình với ông cho đến khi tôi biết được vài ngày sau đó rằng bố tôi sẽ phải vắng nhà vài tuần. Điều đó vẫn không để mẹ con tôi yên vì có các chị tôi ở bên. Tuy nhiên, buổi chiều các em phải đến trường và trong năm đó tôi không có lớp buổi chiều. Để tăng thêm hứng thú cho tôi, mẹ tôi thường chợp mắt vào buổi trưa. Bình thường anh không ngủ mà nằm đọc báo. Điều đó đã cho tôi một cái cớ tuyệt vời để vào phòng anh ấy.