[tw-videojs]

mà tôi đang bước vào. Tôi buộc mình phải hành động. Với tay trái của tôi, tôi bắt đầu gỡ bỏ tờ giấy. Tôi rút tay ra khỏi âm đạo mẹ, mẹ nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Tôi mỉm cười với cô ấy, và thoát khỏi áp lực của bàn tay cô ấy, tôi nghiêng người về phía cô ấy với ý định rõ ràng là nằm lên trên cô ấy. Phản ứng của anh ấy là ngay lập tức. Anh ấy che mình bằng tấm vải. Nói. “Không phải thế! Không thể nào! Đừng nghĩ về điều đó!” Tôi ngu đến mức trả lời: “Nhưng tại sao?” “Bởi vì tôi không thích. Ngoài ra, đó là một tội lỗi khủng khiếp và không thể sửa chữa. Đó là loạn luân.