#1 #2

Con cặc dài chỉ dành cho em gái dâm này thôi Trong sổ tiết kiệm, rồi đánh thuế lại cho Lục Minh. Tôi đưa tiền và túi nhựa cho Lục Minh. Lục Minh đọc đi. Nhìn xem, tôi lặng lẽ đếm 70. 000 nhân dân tệ cho tôi, và tôi giả vờ rất phấn khích và nói Thật nhiều Quá đáng rồi Lão đại Thế nào Tối nay không nên mời ta đi vui vẻ sao Thật vậy, tôi đã ăn đồ ăn củ nh ấy và sử dụng đồ ăn củ nh ấy ở đây rất nhiều ngày, thậm chí còn giới thiệu công việc kinh doanh cho tôi, thậm chí tôi còn kiếm tiền một cách riêng tư. Tôi đã trả hai nghìn đô la, đã đến lúc mời anh ta. Tôi nói Được, buổi tối anh muốn đi đâu cũng được.