Gửi bạn bộ Phim sex phụ đề không phê chết liền Cô thực sự sợ dương vật to tròn, cô vốn sợ dương vật to cứng của chồng mình, Vương Thái nhẹ nhàng ôm cô, nhẹ nhàng nói Không, chuyện đó sẽ không xảy ra, chỉ cần dùng tay chạm vào là biết. Vừa nói, anh vừa cầm tay cô đặt vào dương vật của mình, Tú Kiều dùng tay chạm vào dương vật của mình rồi nhẹ nhàng bóp, tôi thấy cuống thịt của anh rất cứng, giống như một thanh sắt, nhưng lại không to bằng. Của chồng nên Tú Kiều cảm thấy tự do hơn rất nhiều, lập tức đứng thẳng tư thế, dang đùi sang trái phải,