#1 #2

Những màn làm tình cháy màn hình của gái ngon thích địt kiểu chó Bạn vẫn là một tài năng bình thường. Ý củ nh ấy là những người trẻ tuổi muốn làm giàu, để thăng quan tiến chức và làm giàu, bạn vẫn phải dựa vào sự thăng tiến và tiến cử của Wang Ran. Ke Zhishen nói Làm việc thì không có sự thăng tiến của tổ chức, và cho dù năng lực cá nhân của bạn có lớn đến đâu, bạn chỉ có thể dựa vào tổ chức để làm bất cứ điều gì. Tất nhiên, bạn phải dựa vào sự đào tạo và lựa chọn của các nhà lãnh đạo cũ. H a Nói nhảm, đây chính là quan trường, cái gọi là biết người làm điều thiện, Bố Lạp trông coi ngựa, thường thường có mấy ngàn con ngựa, nhưng Bố Lạp thường không có.