[tw-videojs]

Họ đến tham gia các khóa học và gặp gỡ chồng tôi tại RMH. “Sik madah muốn đi ngang qua. Bạn có thể đi cùng nhau, “Amit nói thêm. 1 “Tôi không nghĩ họ sẽ để chúng ta can thiệp vào buổi tối đáng yêu của họ, Amit. Hahahaha,” Richard trả lời với một tiếng cười sảng khoái. Nếu bạn muốn lật ngược con bot này lại, Richard cười. Tôi cũng ấn tượng với Richard vì anh ấy cũng hiểu phương ngữ Sarawak của Amit. Một vài phút đi ngang qua đã cho phép tôi làm quen với họ. Cả hai đều từ phần lọc dầu. Công ty duy nhất giống nhau là công ty của chồng tôi trong tập đoàn Khí công nghiệp. Richard đến từ Úc trong khi Amit đến từ Bintulu, Sarawak. Kế hoạch ban đầu là ăn mee kolok vào buổi tối hôm đó