[tw-videojs]

nó sắp nổ tung và tôi có thể cảm nhận được nó đang đập xuống đó như thế nào, nôn nóng tống xuất lượng tinh dịch khổng lồ tích tụ đêm đó. Mẹ lay tôi dậy và hỏi: – Con với dì đi đâu rồi? – câu hỏi đó đã được đoán trước, vì chắc hẳn ai cũng nhận thấy sự vắng mặt của chúng tôi. Tôi lục lọi trong đầu và tìm ra một lý do hoàn hảo: -Chúng ta ra ngoài hút một điếu thuốc… Tôi bị ốm. nhưng trung tâm của tất cả những cảm xúc trải qua cho đến lúc đó là dương vật của tôi: nó sắp nổ tung và tôi có thể cảm nhận được nó đang đập xuống đó như thế nào, nôn nóng tống xuất lượng tinh dịch khổng lồ tích tụ đêm đó.