[tw-videojs]

một lần nữa tôi phải chấp nhận điều đó tại một thời điểm nào đó để xem xét khả năng “điều gì đó khác” có thể xảy ra. Nhưng tôi nhận ra rằng điều đó rất sai lầm, cô ấy ăn mặc như vậy và cô ấy đã hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ để có thể đi xem phim với bạn bè. Phát hiện ra rằng anh ấy đã nghĩ “điều gì đó nữa” có thể xảy ra Lòng tôi đầy hoang mang, giờ đây không chỉ là một ý nghĩ viển vông trong lúc rảnh rỗi, mà tôi đã vô thức nghĩ về khả năng có chuyện gì đó xảy ra, sao cũng được. Sau khi nghĩ vậy, tôi lại cố gắng thuyết phục bản thân rằng không có gì bất thường về điều đó,